آموزش و ترفند های خودرویی

راهکارهای تشخیص کمک فنر خراب چیست

 به گزارش خبری نیکبخت خودرو ، شاید خیلی بروز ایراد در کمک فنرها را جدی نگیرند، اما کمک فنرها ارتباط بسیار مهمی با ایمنی خودرو دارند و در صورت بروز ایراد در این بخش و حاد شدن آن ممکن است مواردی مانند عدم پایداری و یا حتی چپ شدن خودرو نیز رخ دهد.

در این نوشتار به مهم‌ترین نشانه‌های خرابی کمک فنرها می‌پردازند که عبارتند از:

۱- تغییر ظاهری: در صورتی که بر اثر اعمال ضربات مختلف به خودروهای مشابه کمک فنرها تغییر ظاهری بدهند، با نگاه به کمک فنرها و تشخیص تغییر در ظاهر آن‌ها می‌توان ایراد را در این بخش تشخیص داد. مشاهده افتادگی در یکی از چهار گوش خودرو نیز می‌تواند نشان دهنده خرابی کمک فنرها باشد.

۲- نشتی: سیال روغنی باید در کمک فنرها وجود داشته باشد، اما در صورت مشاهده نشتی در کمک فنرها، حتما باید آن‌ها تعویض شوند.

راهکارهای تشخیص کمک فنر خراب

۳- تکان‌های نامتعارف: اگر در جاده‌های هموار تکان‌های غیر عادی در خودرو مشاهده می‌شود یا در هنگام ترمز زدن قسمت جلو خودرو به مقدار زیادی به سمت پایین حرکت می‌کند یا به اصطلاح شیرجه می‌زند نشان دهنده خرابی کمک فنرها است.

۴- رقصیدن چرخ ها: اگر در هین عبور از پستی بلندی‌ها چرخ‌ها به طور دائم به سمت بالا یا پایین برود و به عبارتی بازی‌های محورها و چرخ‌ها بیشتر می‌شود این پدیده نشان دهنده خرابی کمک فنرها است.

پیشنهاد می کنیم مقاله مربوط به ماشین تصادفی را حتما مطالعه نمایید.

۵- کشیده شدن به یک سمت: اگر خودرو به یک سمت کشیده شود ممکن است یکی از عوامل خرابی در سیستم تعلیق تایرها، فنرها و کمک فنرها باشد و باید این موارد توسط تعمیرکار مجرب بازدید شود.

۶- فرسودگی نامتعارف تایرها: در تصاویری که تایرها به صورت غیرعادی فرسوده می شوند نشانگر عیب در سیستم تعلیق به کمک فنرها هستند.

۷- صدای اضافه: خرابی کمک فنر می‌تواند باعث ایجاد صدای تقه مانندی در هنگام عبور از دست‌ها شود، به تصاویری می‌رسد که این صدا کاملاً واضح خواهد بود. یکی از عوامل ایجاد این صدا می‌تواند از شل شدن پیچ نگهدارنده کمک فنر در جای خود باشد.

مطالعه بیشتر  راه های افزایش شتاب خودرو

نوشته های مشابه